fbpx

//    PRIVACY BELEID

Privacybeleid

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten van pucoo, stationsweg 19, 5211 TV, ’s Hertogenbosch, KVK 60059664.

 


Versie: 1.0    
Datum: 01-01-2021


 

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

 

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van de website pucoo.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

 

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat pucoo in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Pucoo.nl gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt. De gegevens die wij hiervoor verwerken zijn uw naam en e-mail.
    Na het beantwoorden van de vraag en bijbehorend mail / telefoonverkeer worden de gegevens binnen 6 maanden verwijderd.
  • Het verlenen van toegang tot je (webshop) account nadat u daar toestemming voor heeft gegeven. Hiervoor verwerken wij uw naam, achternaam, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, verzendadres. Indien u zich via mail afmeldt, verwijderen wij deze gegevens.
  • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website; hiervoor verwerken wij ip-adres, cookie ID, klik- en surfgedrag. Deze gegevens worden na vijf jaar verwijderd.

 

Gegevensbeveiliging

Pucoo maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

 

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van pucoo of die van een derde partij.

 

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen via pucoo, of door telefonisch contact met ons op te nemen via +31612877850.

U heeft de volgende rechten:

• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;

• het laten corrigeren van fouten;

• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

• intrekken van toestemming;

• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;

• overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Contactgegevens

Pucoo

Stationsweg 19, 5211 TV, ’s Hertogenbosch

60059664

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

×

Hi!

Zin om samen mooie dingen te maken? Of heb je een vraag aan ons? Stuur ons een berichtje via whatsapp.

×